Kontakt


Prostorije za rad udruženja se nalaze na adresi: Maršala Tita 88, 21460 Vrbas, zgrada muzeja, ulaz sa zadnje strane.

Adresa kuće za terapeutski boravak dece sa razvojnim teškoćama: Željine bb, 31207 Sirogojno

Telefon: 060/4849424

email: [email protected]